OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Musicum Ad Libitum & PRIWIDYA PROJECT

ŽIVOT UMELCOV 2021 - 2022

ŽIVOT UMELCOV 2021 - 2022

Ing. Ľubomír Abaffy 2021

profesionálny lektor a výtvarník, pochádzajúci z Prievidze, kde aj výtvarne pôsobí,

známy ako lektor - odborník hlavne na geometrickú perspektívu vo výtvarnom umení. Z výtvarných techník v jeho tvorbe dominuje maľba špachtľou, no nie sú mu cudzie ani ostatné výtvarné techniky, hlavne olejomaľba a akrylová maľba v kombinovanom, abstraktno - klasickom štýle. Zúčastnil sa rôznych výtvarných súťaží, kde bol aj ocenený. Zároveň vystavoval na spoločných výstavach s inými umelcami a aktívne sa zúčastňuje rôznych výtvarných projektov. Ľuboš je charizmatický človek, do našich výtvarných a kreatívnych podujatí vnáša príjemnú atmosféru, je lektor s profesionálnym prístupom a účastníci našich podujatí, ktoré vedie Ľuboško ( ako si sám hovorí ), sa vždy naučia nové štúdie v danej technike, čí téme. Ako profesionálny lektor výtvarných kurzov a dielní začal v spolupráci s nami v rokoch 2017 - 2018.

Umelec o sebe:

(z hľadiska výtvarnej tvorby)
Narodil som sa v krásnom meste pod Zoborom, v starovekej Nitre a už viac ako 65 rokov sa túlam po matičke Zemi. Ako malé dieťa som sa kamarátil s pastelkami a vodovými farbičkami, spolužiačkam na základnej aj na strednej škole som kreslil do pamätníčkov. Taktiež ma bavila matematika a rôzne hlavolamy.
Pri rozhodovaní o štúdiu som dilemu matematika a či umenie vyriešil prihlásením sa na štúdium architektúry, kde by boli obe mozgové hemisféry využité. V tom čase sa architektúra študovala na Stavebnej fakulte SVŠT Bratislava, kde som bol prijatý, pričom prvý semester štúdia bol spoločný pre architektúru a pozemné stavby. Po prvom semestri na základe výsledkov z profilových predmetov – kreslenie a deskriptívna geometria – bol výber študentov na architektúru, nuž ale prospech výborný z oboch predmetov bez nutných doplnkových známosti mi nestačil a tak som pokračoval v štúdiu na odbore Pozemné stavby.
Absolvoval som ešte doporučené kreslenie do konca druhého ročníka,  avšak ďalšie štúdium už bolo už stroho technického zamerania, kde ma priťahovala k matematike najbližšia statika stavieb. Na škole som sa zoznámil s mojou celoživotnou láskou z hornej Nitry, kde som sa po skončení štúdia a po svadbe usadil a našiel uplatnenie ako projektant v Nováckych chemických závodov. Neskôr sa projekčná podniková zložka transformovala na inžiniersko-projektovú organizáciu Noving, kde až do súčasnosti pôsobím ako statik, v posledných rokoch po dosiahnutí dôchodkového veku už iba na čiastočný úväzok.
V Prievidzi bývam už vyše 40 rokov. Počas rokov štúdia a neskôr v zamestnaní a v starostlivosti o rodinu som prestal rozvíjať umelecké sklony a tak ostali latentne vo mne driemať. Mojou profesijnou činnosťou som podporoval  činnosť ľavej mozgovej hemisféry, a až neskôr blížiac sa ku dôchodkovému veku som začal vyrovnávať rozdiel aktivít medzi oboma mozgovými sférami preferovaním činnosti pravej mozgovej hemisféry, cítiac, že som zanedbal moje umelecké sklony z mladosti a začal som sa viac venovať duchovnejšej stránke života. 
Pred viac ako piatimi rokmi som začal koketovať s kreslením, a „zavialo ma to“ spolu s mojimi kamaláskami v hľadaní duchovnej cesty ku kresleniu portrétov uhlíkom. Presne v deň  mojich 60-tin (už pred viac ako 5-imi rokmi) som si kúpil darček  - kurz maľovania, kde som namaľoval svoj prvý „olej“ a odvtedy som navštevoval školu výtvarných techník v umeleckej agentúre Musicum Ad Libitum & PRIWIDYA PROJECT, ktorú vedie Gabika Mikulášová,
kde pod vedením vynikajúcich lektorov Tatiany Siedlovej, Igora Navrotského, Lucky Vrtelovej, ako aj iných som sa zdokonaľoval vo výtvarných technikách. 
Neskôr som začal navštevovať výtvarný kurz v RKC Prievidza, ako aj výtvarné aktivity v rámci projektu Hornonitrianska paleta.
Môžem konštatovať, že obdobie posledných piatich rokov je hľadaním mojej cesty v umení ako aj mojich možností vo výtvarnej tvorbe a zdokonaľovanie sa vo výtvarných technikách. Najviac ma priťahuje maľovanie, pričom som si vyskúšal rôzne techniky : suchý pastel, akvarel, akryl a olej. Všetky techniky majú svoje čaro, ale najviac mi učaroval olej so špachtľami, kde pastóznymi vrstvami a expresívnymi ťahmi vnášam do obrazov dynamiku.
Mojou najbližšou kritičkou bola moja polovička, po príchode z kurzu som jej ukázal môj výtvor, kde sa mi od nej dostalo hodnotenie od veľkého mínus: „No to si tam vôbec nemusel chodiť“ až po veľké plus: „Toto bude moje, dáme to do rámu“. 
Za tých päť rokov som vytvoril pomerne veľké množstvo obrazov, z ktorých väčšinu som porozdával v širšej rodine.  Kolegom v práci pri príležitosti životných jubileí (50 a 60 rokov, odchod do dôchodku...a bolo ich dosť) som tradične venoval obraz na spomienku. A mám aj dosť obrazov, ktoré nie sú vhodné, aby boli prezentované na verejnosti. Ale... každý vytvorený obraz má svojho budúceho majiteľa, len sa zatiaľ spolu nestretli :-). 
Ako sa vnímam? Nuž ako extrovertný introvert, a či introvertný extrovert, láskavo drzý ironik, ktorý sa teší, keď môže dačo tvoriť a stvoriť.
Tvorím a maľujem prevažne v mojom ateliéri s poetickým názvom „ľaľa ateliér“, ktorý som si nedávno presťahoval z Prievidze do Bojníc.  Najviac ma teší maľovať kvety, zátišia a krajinky reálne aj abstraktne.
Keď maľujem, snažím sa vkladať do obrazov lásku, spontánnosť a radosť. Teším sa z každého obrazu, čo namaľujem, a to jeden až trikrát: prvý krát je to radosť z tvorby, keď obraz tvorím, druhý krát sa teším, keď sa niekomu obraz páči a tretí krát, keď si ho niekto kúpi.  Zopár krát som spontánne daroval obrázok spriaznenej duši a dodnes mám pred očami ten úprimný vďačný úsmev.
Bolo mi potešením a cťou, že som mohol vystavovať na regionálnych výstavách, a to
- v Art galérii Prievidza štyri krát:  „Výtvarná Prievidza 2018“, „Výtvarná Prievidza 2019“, „Mozaika života II“ v roku 2018,  a  „Mozaika života III“ v roku 2019
- v RKC Prievidza štyri krát:   AMA 2018, AMA 2019,  v roku 2020 výstava „(Ne)umlčaná kultúra“ a naposledy charitatívna výstava „Umenie pomáha“
- v KC Bojnice výstava „Letné inšpirácie“ v rámci 6. ročníka maliarskeho sympózia Bojnice , ktorého som sa v roku 2020 zúčastnil
Žiaľ, v poslednom roku je situácia nielen pre umenie dosť skľučujúca a depresívna, preto je dosť ťažké myslieť konštruktívne. Chýbajú nám sociálne kontakty na živo (nie on-line) a každý normálny človek to ťažko znáša.
Želám všetkým zdravie, veľa lásky, pochopenie a porozumenie. Nech každého človeka  sprevádza konštruktívna energia a nech nie je miesto na deštruktívne energie (strach ...) v ľudských srdciach.
Nech umenie v jeho rozmanitých formách nám všetkým prináša nádej a radosť zo života.
Pokoj v Duši a Slnko v Srdci praje
Ľuboško Abaffy  
 
Pár diel umelca:
 

Alchymistka,  2018, olej 30x30 cm
Divé maky, 2018, olej 40x30 cm 
Podľa Raffaela Santiho, 2018, akryl 30x40 cm
Cestička vôkol brezia, 2018, olej 40x30 cm
V brezovom hájiku, 2017, olej 50x40 cm
Kytička s červenými makmi, 2019, olej 30x35 cm
Spomienky na Donovaly, 2019, akryl 80x30 cm
Jeseň na Spišskej Magure, 2020, akryl 60x40 cm
Tajomný les, ukry ma dnes, 2020, akryl 60x80 cm
Argentínske tango, 2019, akryl 40x50 cm
Tango, 2019, akryl 40x50 cm
Modré maky, 2020, akvarel a perokresba, formát A4
Stodola vo Vyšehradnom, 2019, suchý pastel, cca 60x40 cm
Ľubostrom, 2019, interiérová nástenná maľba

 
Anna Kittel Gurtlerová, DiS. Art 2021
profesionálna výtvarníčka, lektorka a pedagogička, multižánrová umelkyňa
 
známa na Slovensku, pochádzajúca z Prievidze zo známej, umeleckej rodiny Gurtlerovcov, žijúca v Handlovej. Je učiteľkou výtvarného odboru v Základnej umeleckej škole, evidovaná v Spolku slovenských spisovateľov, ocenená Trenčianskym samosprávnym krajom za prínos v literatúre. O jej živote a jej literárnych dielach sa učia žiaci v základných školách. Ako multižánrový umelec pôsobí v rôznych umeleckých žánroch ako spisovateľka, výtvarníčka, herečka, speváčka, hudobníčka, scenáristka a autorka projektov. Absolvuje svoje vlastné výstavy výtvarných a kreatívnych diel a je autorka viacerých literárnych diel v poézii a v próze, ktoré v spolupráci s vydavateľstvami predstavuje svetu prostredníctvom kníhkupectiev.
Pre nás je to vzácna, vília bytosť, ktorá vnáša do našej činnosti svieži vietor. Jej profesionalita sa snúbi so skromnosťou a krásnym prejavom ženy - umelkyne. S našou agentúrou a umeleckým projektom začala aktívne spolupracovať v roku 2012, ako lektorka výtvarno - kreatívnych podujatí v roku 2014. Vždy sa tešíme na podujatia, ktorých súčasťou je aj Anička, ktorá je aktívna a zapája sa umelecky a organizačne aj mimo honorár, pretože umenie je pre ňu jej poslaním. Diela umelkyne sú nadýchnuté históriou, ľudskosťou, éterickou krásou a inšpiráciu k tvorbe čerpá zo života, zo spomienok a vlastných vízií.
 
 
Umelkyňa o sebe...
( multižánrovo )
 
Venujem sa maľbe kresbe ilustrácii píšem knihy spievam hrám divadlo hrám na flautu husle robím sochy zo snehu z dreva z keramiky. najvzácnejšie sú pre mňa diela ktorými si niečo pripomínam vytvorenými na základe snu alebo môjho pocitu ktorý si potrebujem zvečniť. Takéto diela nedokážem predať lebo mi navždy budú pripomínať danú udalosť. Mám ich mnoho. Najúspešnejšie a najznámejšie sú asi moje knihy. Doteraz som ich vydala 11. stále pracujem na ďalších. Získala som ocenenie za literárny prínos od Trenčianskeho samosprávneho kraja aj členstvo v Spolku slovenských spisovateľov.
 S umením som vyrastala a bolo mi prirodzené v ňom pokračovať. Rodičia boli divadelníci detstvo som strávila v divadlách, divadelných dielňach a maskérňach, na divadelných a rozhlasových skúškach, v štúdiách kde sú nasávala všetku atmosféru ktorá neskôr môjmu životu dala smerovanie. Mám 40 rokov študovala som na konzervatóriu v Topolčanoch výtvarné spracovanie keramiky a porcelánu a pedagogiku. Pracujem ako učiteľka na základnej umeleckej škole v Handlovej.
Vnímam sa ako klasický umelec, citlivý, občas zahĺbený do seba, majúci svoj vlastný svet o ktorý sa rada podelím s ľuďmi ktorí o to stoja.
Umenie má ľudí povznášať a umožniť im aj počas búrkového obdobia v živote vedieť si namaľovať dúhu. Platí to pre všetky odvetvia. Človek si spieva aj keď je smutný aj keď je veselý, svoje trápenie pretaví do umeleckého diela, nenadarmo sa tomu hovorí arteterapia. Je to očista duše umelca, ktorá prináša radosť aj iným, a to je na umení to najkrajšie.
 
Pár výtvarných diel umelkyne:
 
 
Zoznam literárnych diel umelkyne:
 
- Rozprávky o lese
- Rozprávky o lese 1., 2., 3. - audioknihy
- Kútovské a iné poviedky
- Spomienky na budúcnosť a predpovede minulosti
- Chcela by som krídla
- Spomienky na budúcnosť
- O vílach a ľuďoch
- Vtáci v klietkach
- Pierka
- ...až dodnes
- Rozprávky, básnička do detskej izbičky
 

 
Monika Gettová 2021
lektorka výtvarno - kreatívnej tvorby a ručných prác, výtvarníčka, kreatívna a literárno - dramatická umelkyňa
 
...pochádza z Prievidze, kde aj prevažne tvorí. Jej výtvarné a kreatívne umenie sa nesie v duchu rôznych techník, s radosťou kombinuje rôzne štýly do jedného diela. V kreatívnej oblasti je jej najbližšia tvorba s textíliami, o čom napovedá aj jej vzdelanie, keďže vyštudovala v odbore "odevný priemysel". Vo výtvarnom umení uprednosťuje olejomaľbu, blízka je jej aj maľba akrylovými farbami, akvarel a kresba. Monika začala s našou agentúrou spolupracovať od samého začiatku, v roku 2010 ako inšpicientka, neskôr ako lektorka kreatívnej tvorby a ručných prác, literárno - dramatický umelec a v súčasnosti sa pripravuje na pozíciu lektorky výtvarného umenia. Monika je jeden zo základných pilierov našich projektov, aktívne sa zapája do autorských činností, týkajúcich sa našich umeleckých projektov, je spoľahlivá, priateľská, zodpovedná, vždy sa snaží napredovať a učiť sa nové veci. Podujatia, ktorých súčasťou je Monika Gettová, sú odľahčené jej veselosťou a schopnosťou vniesť medzi umelcov dobrú náladu a zároveň pokoj a istotu.
 
 
Umelkyňa o sebe...
 
Umenie mi dáva vnútorné uspokojenie, pokoj a relax. Do svojich diel dávam to, čo cítim. Tvoriť je pre mňa možnosť vnútorného naplnenia. Taktiež som rada, že svoje vedomosti, v duchu umenia, môžem odovzdať ďalej. Čo sa týka umeleckých smerov, neviem povedať, ktorý je mi najbližší...asi ten, ktorý práve robím a zároveň sa mi ho darí dotvoriť. Ale všetky sú moja srdcovka ( smiech ). Moje najobľúbenejšie dielo, vytvorené mnou je obraz - olejomaľba s námetom labutí, ktoré vyjadrujú lásku a symbolizujú nekonečnú vernosť. A samozrejme najnajnajobľúbenejšími dielami sú moje dve dcéry, tie sa naozaj vydarili ( smiech ).
Umeniu sa venujem od mala ( mám 48 rokov ), vtedy ma bavilo spievanie a tancovanie, postupne som sa začala venovať ďalším umeleckým smerom. Som rada, keď môžem skúšať nové veci. 
Mojimi úspechmi v umení sú samozrejme moje diela, ktoré sa páčia aj iným ľuďom, ale za svoj osobný, umelecký úspech považujem aj možnosť, keď som si mohla zahrať si rolu Čertíka Bertíka a Jesennej víly v literárno - dramatickom programe, a samozrejme, že som sa stala lektorkou výtvarno - kreatívnej tvorby a ručných prác, kde stretávam nových, šikovných ľudí, ktorých môžem niečo naučiť.
Moja umelecká cesta mala od samého začiatku prirodzený priebeh, keďže v rodine som mala vzory ( otec, starý otec, strýc ), ktorí sa venovali rezbárskemu umeniu. Ja som vyštudovala odevný priemysel, momentálne však pracujem v školstve.
Ako sa vnímam? Myslím si, že som pohodový a veselý človek, snažím sa prispôsobiť. Rada vypočujem, rada poradím.
Na záver by som chcela ľudstvu odkázať, nebojte sa v umení experimentovať, choďte za tým, čo Vás baví, nikdy neviete, ako sa veci vyvinú, začať môžete v každom veku, vždy príde nejaká príležitosť, nikdy neviete, ako sa veci vyvinú, dá sa začať aj z mála, možno "motyka vystrelí" ( smiech ).
Všetkým prajem len to dobré, verím tomu, že ľudia opäť objavia ľudskú komunikáciu, porozumenie a kompromis. Prajem si to. 
 
Pár výtvarno - kreatívnych diel umelkyne:
 

Mgr. Lucia Vrtelová 2021
profesionálna výtvarníčka a pedagogička
 
...pochádza z Opatoviec nad Nitrou okr. Prievidza, kde sa nachádza aj jej súkromný ateliér, v ktorom tvorí svoje profesionálne a úžasné diela rôznymi výtvarnými technikami. Je vyštudovaná výtvarníčka a pedagogička a svoje skúsenosti odovzdáva detským, aj dospelým žiakom v Základnej umeleckej škole v Prievidzi a počas našich výtvarných kurzov, dielní a workchopov.
Naša spoločná, umelecká cesta sa datuje od roku 2015 do dnes. Počas našich podujatí učí našich účastníkov výtvarno - krestívnych kurzov prevažne kombinnované, výtvarné techniky, ako aj teóriu týkajúcu sa hlavne histórie výtvarnej tvorby, umeleckých smerov a života rôznych výtvarníkov z časov minulých, aj súčasných.
Lucka je priateľská a pozitívna duša, z kurzov, dielní a workshopov, ktoré vedie, odchádzame bohatší o nové vedomosti a výtvarné techniky.
Je plná nadšenia pre svoju prácu, ako aj všeobecne pre život, čo s radosťou prenáša aj na nás a našich účastníkov a žiakov...
 
Umelkyňa o sebe...
 

Výtvarnému umeniu sa venujem od útleho detstva, kedy som po prvýkrát držala ceruzku v ruke a čmárala. Robím tak aj dnes, spolu už 29 rokov.

Výtvarné umenie ma teda sprevádza celý život a je mojou súčasťou, spôsobom komunikácie, ktorou aj bez slov vyjadrujem svoje myšlienky a pocity. Výtvarná tvorba mi prináša radosť, dodáva mi energiu. Je to pre mňa tiež určitým druhom meditácie, duchovnej práce a rastu, spôsob uvoľnenia, hry, liečenia...

Som vďačná svojím rodičom, že ma už ako malú podporovali a viedli k výtvarnej tvorbe, či už veľkou zásobou papiera a pasteliek, ale aj zápisom do základnej umeleckej školy, ktorú som navštevovala 12 rokov a mnoho som sa naučila. Počas štúdia na strednej škole, ktorá ale nebola umeleckého zamerania som zistila, že moje profesionálne aj duchovné zameranie má ísť práve smerom umenia. Rozhodla som sa pre štúdium pedagogiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy. Vysokoškolské štúdium má pre mňa obrovskú váhu, pretože ma posunulo vpred, inšpirovalo a motivovalo, ukázalo možnosti a cesty, ako výtvarné myslenie preniesť do vlastnej tvorby, a tiež posúvať ho i ďalej vzdelávaním iných ľudí, ktorých práve tento smer láka.

Toho času som učiteľkou výtvarnej výchovy na Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi. Je to práca, ktorá má veľmi baví a napĺňa – viesť deti a mladých ľudí cestou výtvarného umenia.

Pracujem nie len ako učiteľka, ale tiež ako lektorka výtvarných kurzov v ateliéri Gabriely Mikulášovej. Som jej vďačná za túto možnosť a tiež za získavanie pedagogických skúseností a v neposlednom rade za spoznanie príjemných ľudí.

Moja výtvarná tvorba by sa dala prirovnať k rieke neustále plynúca a hľadajúca nové cesty. V rámci tvorenia prechádzam rôznymi druhmi umenia. Výtvarné techniky volím podľa toho, akú myšlienku do diela vkladám. Rada sa venujem aj experimentálnym technikám, ktoré sú veľmi inšpiratívne. Tiež sa zaoberám kombinovaním rôznych výtvarných techník, tvorbou ilustrácií, klasickým i inovatívnym spôsobom kresby a maľby, grafikou, fotografovaním, tvorením v počítači ale aj priestorovou tvorbou... Veľmi sa teším z každej novej skúsenosti a možnosti – z každej cestičky tej rieky tvorenia a príležitosti sa zlepšovať a uvedomovať si rôzne prepojenia tvorby a života.

Svoje práce som vystavovala na viacerých výstavách už počas štúdia na vysokej škole, v ateliéri Gabriely Mikulášovej a zúčastnila som sa aj dvoch výstav v Artpointe v Prievidzi. Za veľký úspech v oblasti umenia tiež považujem zariadenie si vlastného výtvarného ateliéru, kde tvorím.

Všetky druhy, žánre, štýly a techniky sú mi blízke, rovnako ako aj umelecké smery, hnutia, či myšlienky. Čerpám z nich inšpiráciu a rada sa učím z diel starých majstrov aj súčasných umelcov.

Ťažko sa mi odpovedá na otázku, ktoré moje dielo je pre mňa najvzácnejšie, pretože mnohé z mojich obrazov nesú kus mojej duše a sú pre mňa veľmi dôležité. Moja tvorba ako celok – ako plynúca a rastúca rieka - prepájajúca sa a neustále hľadajúca smerovanie a nové možnosti..

Prajem všetkým ľuďom na svete a aj Vám, čo práve čítate tento text, aby aj Vás napĺňalo kráčať cestou umenia (akéhokoľvek) a nech Vám prinesie radosť vo Vašom živote. :-)

Pár výtvarných diel umelkyne: