OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Musicum Ad Libitum & PRIWIDYA PROJECT

Úvod

UMELECKÉ, KREATÍVNE

a ARTETERAPEUTICKÉ PODUJATIA

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

v PRIWIDYA Club & Ateliéri Gabriely Mikulášovej v Prievidzi

priestory umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 

ŠTEDRÝ DECEMBER 2021

 

Sobota 11.12.2021 od 15,30 h – ŠTEDRÝ DECEMBER 2021tematické, umelecko – kreatívne podujatia s Musicum Ad Libitum & PRIWIDYA PROJECT v PRIWIDYA Clube & Ateliéri Gabriely Mikulášovej v Prievidzi
- „DARČEKOVOANJEL NÁDEJE – 3D obrazvýtvarno - kreatívna dielňa s výtvarníčkou Nikou Illéš
- tvorba 3D obrazu v zmysle témy kombinovaný s akrylovou maľbou na profesionálne maliarske plátno 20 x 30

- „VIANOČNÁ MUZIKOTERAPIA“ – posedenie pri muzikoterapii a čaji
- 180 minút pre začiatočníkov, aj pokročilých
- základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové dielo ostáva účastníkovi podujatia. Nutné priniesť prezuvky.
- Poplatok: 12,50 eur, platba na mieste v deň konania
- počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 10.12.2021 do 12,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Sobota 18.12.2021 od 15,30 h – VIANOČNÝ FESTIVAL umelecký, multižánrový festival s Musicum Ad Libitum & PRIWIDYA PROJECT v PRIWIDYA Clube & Ateliéri Gabriely Mikulášovej v Prievidzi – 1. deň festivalu
- „DARČEKOVO - DOMČEKOHRÍBIKkreatívna dielňa s lektorkou kreatívnej tvorby s Monikou Gettovou
- tvorba dekorácie do interiéru, aj exteriéru - „ domčekohríbika“ z rýchloschnúcej hmoty modelovaním v duchu recyklácie

- „PIERKA ANNY KITTEL GURTLEROVEJ“autorská „čítačka“ príbehov v podaní Anny Kittel Gurtlerovej
- základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame, hotové dielo ostáva účastníkovi podujatia

- 180 minút pre začiatočníkov, aj pokročilých
- Poplatok: 10,00 eur, platba na mieste v deň konania podujatia
- počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 17.12.2021 do 18,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

- s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam SOZA

- v prípade protipandemických opatrení sa podujatie uskutoční online

 

Utorok 21.12.2021 od 17,00 h – VIANOČNÝ FESTIVAL umelecký, multižánrový festival s Musicum Ad Libitum & PRIWIDYA PROJECT v PRIWIDYA Clube & Ateliéri Gabriely Mikulášovej v Prievidzi – 2. deň festivalu
- „VIANOČNÝ ÚSMEVkomponovanýprogram v multižánrovom štýle
- Účinkujú:

- Ganriela a Juraj Mikulášoví – koledy, ľudové skladby - spev

- Divadelné duo HEJA – Helena Balážová & Jana Sedláčková – humorné scénky

- Anna Kittel Gurtlerová – vianočné skladby - spev

- Soňa Molnárová – umelecké slovo v poézii

- Karolína Gettová – vianočné skladby – spev

- 100 minútový program v zmysle minifestivalu

- Poplatok: 5,00 eur, ZŤP a dôchodcovia: 3,00 eur, deti: 1,00 eur, na mieste v deň konania podujatia

- počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 21.12.2021 do 12,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

- s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam SOZA

- v prípade protipandemických opatrení sa podujatie uskutoční online

 

Nedeľa 26.12.2021 od 16,00 h – ŠTEDRÝ DECEMBER 2021tematické, umelecko – kreatívne podujatia s Musicum Ad Libitum & PRIWIDYA PROJECT v PRIWIDYA Clube & Ateliéri Gabriely Mikulášovej v Prievidzi
- „ZIMA V MESTE - VEDUTA – OLEJOMAĽBA ŠPACHTĽAMI“ – výtvarná dielňa s profesionálnym lektorom a výtvarníkom Ing. Ľubomírom Abaffym
- olejomaľba špachtľami na profesionálne výtvarné plátno na ráme 30 x 40

- - „BIBLIOTERAPIA“ – čítanie príbehu vo vianočnom duchu
- 180 minút pre začiatočníkov, aj pokročilých
- základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové dielo ostáva účastníkovi podujatia. Nutné priniesť prezuvky.
- Poplatok: 17,50 eur, platba na mieste v deň konania
- počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 7.12.2021 do 12,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Utorok 28.12.2021 od 15,00 h – VIANOČNÝ FESTIVAL umelecký, multižánrový festival s Musicum Ad Libitum & PRIWIDYA PROJECT v PRIWIDYA Clube & Ateliéri Gabriely Mikulášovej v Prievidzi – 3. deň festivalu
- „VIANOČNÁ KRAJINA - AKVARELvýtvarná dielňa s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou
- akvarelová maľba vodovými, anilínovými a akvarelovými farbami na špeciálny akvarelový papier A3 v zmysle témy

- „MUZIKOTERAPEUTICKÉ HRY“ – kombinovaná interaktívna muzikoterapia s rôznymi muzikoterapeutickými nástrojmi v réžii Gabriely Mikulášovej
- základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame, hotové dielo ostáva účastníkovi podujatia

- 180 minút pre začiatočníkov, aj pokročilých
- Poplatok: 8,00 eur, platba na mieste v deň konania podujatia
- počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 27.12.2021 do 18,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

- s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam SOZA

- v prípade protipandemických opatrení sa podujatie uskutoční online

 

Podujatia sa konajú v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia, Námestie slobody 10 v Prievidzi ( v budove sa nachádza VÚB banka, vchod zo zadnej časti budovy, elektronické otváranie brány, treba volať na t.č. +421 918 889 320 ) Bezplatné parkovanie.

 

Registráciu je možné uskutočniť najskôr desať dní pred uskutočnením podujatia, v prípade záujmu byť registrovaný v skoršom termíne, požadujeme uhradiť poplatok na účet podľa našich inštrukcií, oznámených mailovou komunikáciou ( platí pre všetkých )

 

Odporúčame Vám príchod na podujatie najskôr 20 minút a najneskôr 10 minút pred plánovaným začiatkom

 

Na výtvarno – kreatívne a arteterapeutické podujatia, konajúce sa v PRIWIDYA Clube & Ateliéri Gabriely Mikulášovej, je nutné si priniesť vhodné oblečenie a prezuvky.

 

Podujatie je v autorskej réžii Gabriely Mikulášovej.

Zmena programu vyhradená.

 

Organizátor podujatia:

Gabriela Mikulášová

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

 

Partneri podujatia:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam SOZA

codnes.sk.

kadomesta.sk

 

Viac informácií a naša ďalšia ponuka podujatí:

https://umelecka-agentura.wbl.sk

 

 

Viac informácií:

http://umelecka-agentura.wbl.sk


Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú výlučne v našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto informácií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. 
Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com

Zákaz kopírovať, všetky práva vyhradené 2009 - 2020.